Os dias da semana e as deidades

1. Somvar (Shiva)

=

Segunda-feira

2. Mangalvar (Hanuman)

=

Terça-feira

3. Budhvar (Vishnu)

=

Quarta-feira

4. Brahspativar ( Ganesha)

=

Quinta-feira.

5. Shukravar (Shiva/Shakti)

=

Sexta-feira

6. Shanivar ( Hanuman e Shani Devi)

=

Sábado

7. Ravivar (Surya)

=

Domingo

 

Rua Santa Clara, 98 Cob. 01, Copacabana - RJ - Tel: (21) 2549-1707